Více kategorií, méně hledání

Pro lepší přehled jsme rozdělili kategorii Electronic music u maxisinglů, která už začínala být
malinko nepřehledná. Nově si tak můžete vybrat buď Synth-Pop&Disco, DnB&Breaks a House&Techno.
Věříme, že vám to usnadní hledání. Pokud bude potřeba, budeme přidávat další kategorie žánrů.
Děkujeme za pozornost.